We gebruiken op deze website enkel cookies voor de goede werking van de website. 

Privacyverklaring

Privacyverklaring:

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Vrij CLB Noordwest-Brabant, (Spiegelstraat 1, 1730 Asse) op volgende rechtsgronden: omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn of met je toestemming:

Wettelijk kader

Bij het verwerken van je gegevens houden we rekening met:

 • Alle wettelijke bepalingen die relevant zijn voor informatieveiligheid, zoals de privacywetgeving, de wettelijke bepalingen van toepassing op de sector CLB en wetgeving op computercriminaliteit.
 • Alle voorschriften en eisen die derden ons opleggen betreffende uitwisseling van informatie, zoals de normen opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van de relatie die we met u hebben.

 • U bent een leerling of diens ouder:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze decretale taken op het vlak van leerlingenadministratie en -begeleiding te kunnen uitoefenen.

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over de gezinssamenstelling en schoolloopbaan, gezondheidsgegevens en psychologische gegevens.

 • U bent werknemer: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van salarissen, en vergoedingen, de toepassing van de sociale wetgeving, evaluatie en opvolging en de planning van opleiding en loopbaan.

Wij verwerken identificatiegegevens, financiƫle gegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

 • U bent sollicitant : wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie

Wij verwerken identificatiegegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

 • U bent (medewerker van een) leverancier : wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met uw werkgever, het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen, behandelen arbeidsongevallen.

Wij verwerken identificatiegegevens indien ons dit door de wet is opgelegd.

Rechten

Met betrekking tot het bijhouden van uw gegevens heeft u volgende rechten:

 • recht op inzage : u mag vragen welke gegevens van jou verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom het CLB die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden; Dit wordt naast de AVG ook geregeld door het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRP) van 7 mei 2004;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor het CLB, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuw CLB, dan faciliteert het CLB dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Indien u vragen of klachten heeft kan u hier terecht:

Directeur Vrij CLB Noordwest-Brabant:

Lisbet Van Gijzeghem: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.