Welkom aan nieuwe directeur CLB Noordwest-Brabant

Lisbet Van Gijzeghem, directeur
Op 1 september 2017 startte Lisbet Van Gijzeghem als nieuwe directeur van CLB Noordwest-Brabant. Zij werd na een uitvoerige selectieprocedure door het CLB-bestuur gekozen om Wilfried Neefs op te volgen.
Ze start in een periode van reorganisatie van het CLB. Het centrum wil tegen de invoering van het nieuwe CLB-decreet klaar zijn om de meest kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden.

Het bestuur en de personeelsleden heten haar welkom en wensen haar succes en veel werkvreugde toe.

Meteen heeft het bestuur ook een nieuwe voorzitter verkozen: Hans Van de Eynde. Hij vervangt Piet De Greef.