Hoe werkt een CLB?

In drie minuten uitgelegd...

Welkom aan nieuwe directeur CLB Noordwest-Brabant

Lisbet Van Gijzeghem, directeur
Op 1 september 2017 startte Lisbet Van Gijzeghem als nieuwe directeur van CLB Noordwest-Brabant. Zij werd na een uitvoerige selectieprocedure door het CLB-bestuur gekozen om Wilfried Neefs op te volgen.
Ze start in een periode van reorganisatie van het CLB. Het centrum wil tegen de invoering van het nieuwe CLB-decreet klaar zijn om de meest kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden.

Het bestuur en de personeelsleden heten haar welkom en wensen haar succes en veel werkvreugde toe.

Meteen heeft het bestuur ook een nieuwe voorzitter verkozen: Hans Van de Eynde. Hij vervangt Piet De Greef. 

 

Nieuwe gehoorstest in 5e leerjaar en 3e secundair

spinkl

Sinds september 2016 wordt tijdens het algemeen medisch onderzoek, bij alle leerlingen van het 5° leerjaar en het 3° secundair een nieuwe gehoortest afgenomen.
De SPIN test (SPeech In Noise of ‘spraak in ruis test’) is een onderzoek dat schade aan het gehoor (o.a. door lawaai) opspoort. Ook minieme schade waarbij een gewoon gehooronderzoek (audiogram) nog normaal is en waarvan de jongere nog geen last heeft, kan hiermee gedetecteerd worden. 
Via een hoofdtelefoon worden reeksen van 3 cijfers in een achtergrondruis aangeboden. Die cijfers moet de leerling op een tablet intikken.
Afhankelijk van het resultaat zal er preventief advies gegeven worden en zal -indien nodig - verwezen worden naar een neus-, keel- en oorarts.

Klik hier voor de FOLDER voor ouders met uitleg over deze gehoorstest

 

Audit CLB’s voor u samengevat

De Vlaamse overheid heeft de Centra voor Leerlingenbegeleiding laten doorlichten. Er zijn enkele verbeterpunten, maar het resultaat wordt door de CLB's als positief ervaren.
Op 13 november 2015 werden de resultaten van deze audits naar de CLB's  vrijgegeven. 

Het vaktijdschrift van de Vrije CLB's 'Caleidoscoop' vat deze resultaten samen in twee artikels:

- de performance audit over CLB's en hun samenwerking, download hier PDF-bestand

- de wetenschappelijke review over leerlingenbegeleiding, download hier het PDF-bestand.

 

1 op 10 leerlingen krijgen hulp van het CLB omdat ze niet goed in hun vel zitten

1 op 10 leerlingen kwamen in het schooljaar 2013-2014 met een zorgvraag over psychosociaal functioneren bij het CLB aankloppen. Dat zijn 108.431 leerlingen die zich om de een of de andere reden niet goed in hun vel voelen. Dat gaat over emotionele problemen, problemen thuis, pestproblematieken etc. Bij een kleine 19.000 onder hen gaat het om gedragsproblemen of het vermoeden van gedragsstoornissen.

 

 

Het verslag 'CLB in cijfers 2013-2014' is klaar. Naar aanleiding hiervan verstuurde de Koepel een persbericht. Dat vind je HIER (samen met het hele rapport)

Tool 'Gezond opvoeden'

De site www.gezondopvoeden.be is een handige tool voor iedereen die met ouders werkt (of zelf ouder is).
Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals:
Hoe leer ik mijn kind groenten eten?
Hoe help ik mijn kind gezonde keuzes maken?
Hoeveel mag mijn kind gamen en hoe krijg ik mijn kind meer in beweging?
Drinken, roken, cannabis, hoort het er vandaag de dag bij? Of treed ik beter streng op?